อัตราค่าบริการถ่ายภาพนิ่ง (Digital Camera)
งานพิธีเช้า (7.00 - 12.00น)
ช่างภาพ 1 คน 8,000 บาท (แขกไม่เกิน 100คน)
ช่างภาพ 2 คน 14,000 บาท

อัตราค่าบริการถ่ายภาพนิ่ง (Digital Camera)
งานเลี้ยงเย็น (17.00 - 22.00น)
ช่างภาพ 2 คน 14,000 บาท
ช่างภาพ 3 คน 20,000 บาท

อัตราค่าบริการถ่ายภาพนิ่ง (Digital Camera)
งานพิธีเช้า และ เย็น(7.00 - 12.00น) และ (17.00 - 22.00น)
เช้า 1 คน เย็น 2 คน 20,000 บาท
เช้า 1 คน เย็น 3 คน 26,000 บาท
เช้า 2 คน เย็น 2 คน 26,000 บาท
เช้า 2 คน เย็น 3 คน 32,000 บาท

อัตราค่าบริการถ่ายภาพนิ่ง (Digital Camera)
งานต่อเนื่อง (07.00-14.00น.) หรือ (14.00-22.00น.)
ช่างภาพ 2 คน 20,000 บาท

ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ส่งงานเป็นไฟล์ภาพลง DVD พร้อมปกสวยงาม
**ราคานี้รวมไฟร่ม 2 ดวงและการตกแต่งปรับสีภาพทั้งหมดแล้ว**
หมายเหตุ
ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพทั้งหมดประมาณ 2 -4 สัปดาห์ หลังจากวันงานเนื่องจากการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งแสงสีทั้งหมด

 

 

 

อัตราค่าบริการ ถ่ายวีดีโอ Cinematography
รอบละ 10,000 บาท
2 รอบ 19,000 บาท

อัตราค่าบริการ Prewedding Packages
Packages A ราคา 15,000 บาท
ภาพขนาด 4X6นิ้ว จำนวน 100 ภาพ

อัตราค่าบริการ Prewedding Packages
Packages B ราคา 19000 บาท
ภาพขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 150 ภาพ
ภาพขนาด 8X12 นิ้ว พร้อมติดขอบเมาส์ 10 ภาพ
ภาพขนาด 20X30 นิ้ว 1 ภาพ พร้อมใส่กรอบกระจกตัดแสง

อัตราค่าบริการ Prewedding Packages
Packages C ราคา 22,000 บาท
ภาพขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 200 ภาพ
ภาพขนาด 20X30 นิ้ว 2 ภาพ พร้อมใส่กรอบกระจกตัดแสง

อัตราค่าบริการ Prewedding Packages
Packages D ราคา 28,000 บาท
ภาพขนาด 4X6 นิ้ว จำนวน 250 ภาพ
อัลบั้ม Magazine 10X15 นิ้ว 26 หน้า จำนวน 1 เล่ม
ภาพขนาด 20X30 นิ้ว 1 ภาพ พร้อมใส่กรอบกระจกตัดแสง

ทุก Prewedding Packages จะได้รับ
ได้ไฟล์ภาพทั้งหมดไม่ตำ่กว่า 200 ภาพ และปรับแสงสีให้ทั้งหมด
แต่งหน้า ทำผม ปรับตามชุดที่สวมใส่
หมายเหตุ
Package ทั้งหมดไม่รวม ชุดแต่งงานสำหรับถ่ายภาพ ทางลูกค้าต้องเตรียมมาเอง
Package ทั้งหมดไม่รวมค่าสถานที่ ลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อสถานที่เอง
กรุงเทพ และปริมณฑล ไม่คิดค่าเดินทาง
ต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง 4,000 บาท (ไม่เกิน 250 กม.จากกรุงเทพ)
 

Photo Balance Studio
+668-1584-3242 , +668-1559-1505
E-mail: photobalance@hotmail.com
http://www.facebook.com/photobalancestudio